Dyrektor HR

Miejsce pracy: Poznań kod ref.: DHR/03/19

dodana: 22-03-2019 ważna do: 30-04-2019

 

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • Opracowanie, realizowanie i uaktualnianie całościowej polityki zarządzania zasobami ludzkimi;
 • Realizację ustalonych celów rocznych dla działu HR oraz odpowiedzialność za budżet dedykowany na działania ZZL;
 • Doradztwo i wspieranie Zarządu przy podejmowaniu decyzji biznesowych i personalnych;          
 • Współpracę z Zarządem w zakresie zapewnienia adekwatnych zasobów ludzkich do potrzeb biznesowych i celów firmy;
 • Odpowiedzialność za proces oceny pracowników, działania rozwojowe oraz budowanie planów sukcesji wewnątrz organizacji;  
 • Weryfikację i rozwój polityki wynagrodzeń oraz systemów motywacyjnych;
 • Zarządzanie komunikacją wewnętrzną firmy oraz komunikacją z rynkiem pracy (Employer Branding)
 • Nadzór i odpowiedzialność za procesy kadrowo-płacowe;
 • Zarządzanie sferą odpowiedzialności prawnej pracodawcy w tym: regulaminy, przepisy BHP.

Idealnego Kandydata/ idealną Kandydatkę cechuje:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe (psychologia, prawo, zarządzanie zasobami ludzkimi lub pokrewne);
 • Doświadczenie w zakresie kreowania i wdrażania w organizacji obszarów: zarządzanie przez cele, budowanie i umacnianie kultury organizacyjnej, zarządzanie zmianą, oceny okresowe pracowników i działania rozwojowe, budowanie ścieżek sukcesji, budowanie polityki wynagrodzeń i premiowania, komunikacja wewnętrzna i Employer Branding itp.;
 • Wiedza z zakresu procesów kadrowo – dodatkowy atut;
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem - mile widziane;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Umiejętność nawiązywania i budowania relacji oraz łatwość w komunikacji na różnych szczeblach organizacji;
 • Wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy, proaktywność.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • STABILIZACJĘ – stawiamy na stałą współpracę w oparciu o umowę o pracę;
 • LUDZI - jesteśmy dynamicznym i zgranym zespołem, który pomoże Ci się odnaleźć w naszej firmie;
 • ROZWÓJ – zapewnimy Ci szkolenia i pracę w środowisku międzynarodowym;
 • ELASTYCZNOŚĆ – będziesz pracować w zadaniowym systemie czasu pracy, będziesz miała/a możliwość korzystania z Home Office;
 • INTEGRACJĘ – będziesz miał/a okazję uczestniczyć w imprezach ogólnofirmowych i zespołowych;
 • BENEFITY POZAFINANSOWE – oferujemy naszym pracownikom prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie karty na posiłki, upominki i posiłki wynikające z celebrowania różnych okazji;
 • PRACĘ W ATRAKCYJNEJ LOKALIZACJI – nasze biuro mieści się w dogodnej lokalizacji w centrum Poznania.

 

Dziękujemy za nadesłane aplikacje. Informujemy, że skontaktujemy się w wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Starter24 Sp. Z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).

W przypadku, gdy zakres przesyłanych przez Pana/Pani danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym."

W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Starter24 Sp. z o.o. prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych”

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starter24 Sp. z o.o., z siedzibą ul. Józefa Kraszewskiego 30, 60-519 Poznań. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit.c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 lub na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) w sytuacji kiedy zakres przesyłanych przez Pana/Pani danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody.

Odbiorcami danych mogą być podmioty doradztwa personalnego.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.