Dyrektor Marketingu

Miejsce pracy: Poznań kod ref.: DM/08/18

dodana: 10-08-2018 ważna do: 31-01-2019

 

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • Kreowanie i wdrażanie strategii rozwoju Spółki w tym strategii marketingowej;
 • Poszukiwanie nowych kierunków rozwoju biznesu, wytyczanie innowacyjnych działań oraz kreowanie nowych produktów i usług;
 • Komunikację zewnętrzną i budowanie wizerunku firmy w kontaktach branżowych;
 • Analizę wyników, monitoring rynku usług biznesowych i działań konkurencji oraz rozwoju nowych biznesów;
 • Współpraca z zewnętrznymi agencjami i innymi podmiotami/dostawcami oraz budowanie i utrzymywanie kontaktów z mediami;
 • Organizacja, udział i reprezentowanie Spółki podczas wybranych wydarzeń branżowych i innych eventów;
 • Budżet Marketingu oraz nadzór nad jego realizacją;
 • Zarządzanie zespołem i jego rozwój adekwatny do potrzeb i rozwoju Biznesu;
 • Współpraca z zespołem Management w celu realizacji strategii Firmy i jej bieżącej egzekucji. 

Idealnego Kandydata/ idealną Kandydatkę cechuje:

 • Wykształcenie wyższe i min. 10-letnie doświadczenie zawodowe;
 • Umiejętność i doświadczenie w budowaniu strategii firmy;
 • Bardzo dobry, poparty doświadczeniem warsztat marketingowy;
 • Praktyczne doświadczenie związane z kreowaniem nowych produktów i usług;
 • Umiejętność innowacyjnego myślenia oraz otwartość na nowości pojawiające się na rynku;
 • Poparta doświadczeniem umiejętność zarządzania interdyscyplinarnym zespołem projektowym;
 • Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • STABILIZACJĘ – współpracujemy w oparciu o umowę o pracę;
 • LUDZI - jesteśmy młodym i dynamicznym zespołem, który pomoże Ci się odnaleźć w naszej firmie;
 • ROZWÓJ – będziesz miał/a okazję wykorzystywać języki obce w codziennej pracy, zapewnimy Ci szkolenia i pracę w środowisku międzynarodowym;
 • INTEGRACJĘ – będziesz miał/a okazję uczestniczyć w życiu firmy w godzinach pracy, a także poza nimi;
 • BENEFITY POZAFINANSOWE – oferujemy naszym pracownikom prywatną opiekę medyczną, lekcje języka angielskiego, dofinansowanie karty na posiłki oraz organizujemy konkursy z nagrodami;
 • PRACĘ W ATRAKCYJNEJ LOKALIZACJI – nasze biuro mieści się w dogodnej lokalizacji w centrum Poznania. 

Dziękujemy za nadesłane aplikacje. Informujemy, że skontaktujemy się zwybranymi Kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Starter24 Sp. Z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).

W przypadku, gdy zakres przesyłanych przez Pana/Pani danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym."

W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Starter24 Sp. z o.o. prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych”

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starter24 Sp. z o.o., z siedzibą ul. Józefa Kraszewskiego 30, 60-519 Poznań. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit.c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 lub na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) w sytuacji kiedy zakres przesyłanych przez Pana/Pani danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody.

Odbiorcami danych mogą być podmioty doradztwa personalnego.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.