Nasza misja i wartości

Misja: Zapewnić kompleksowe usługi assistance
w najwyższym standardzie

Otwartość na zmiany

 • Elastyczność w działaniu
 • Otwarte podejscie do zmian i dostrzeganie możliwości pozytywnych konsekwencji z nich wynikających
 • Wspieranie zmian

Zorientowanie na klienta

 • Umiejętność dostrzegania potrzeb i współpraca z klientami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi
 • Dbanie o satysfakcję klienta oraz ciągłe dążenie do jej podnoszenia
 • Traktowanie klienta jako naszego pracodawcy

Proaktywność

 • Zaangażowanie i przejmowanie inicjatywy
 • Wyznaczanie ambitnych celów sobie i innym

Innowacyjność

 • Traktowanie otaczającego świata jako źródła inspiracji i rosnących oczekiwań
 • Odwaga w kreowaniu nowych rozwiązań, na które dotychczas nikt się nie pokusił
 • Oferowanie unikatowych podejść i sposobów działania

Skuteczność

 • Wytrwałość i determinacja w dążeniu do realizacji celów i zadań
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Umiejętność analizy i dostosowania sposobów działania, aby cel został osiągnięty pomimo pojawiających się przeszkód

Profesjonalizm

 • Odpowiedzialna postawa za działania i ich konsekwencje, w tym finansowe
 • Wysoka kultura pracy i komunikacji
 • Dbałość o podnoszenie kwalifikacji i wiedzy w celu wykonywania pracy na najwyższym poziomie jakości