Nasze działy

Głównym celem naszej działalności jest kompleksowa obsługa programów Assistance oraz bieżąca likwidacja zgłaszanych szkód

Realizujemy to poprzez współpracę różnych zespołów:

Centrum Zgłoszeniowe

Jesteśmy najliczniejszym zespołem i jedynym, który pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Naszym zadaniem jest przyjmowanie zgłoszeń szkód w formie telefonicznej, mailowej, faksowej lub sms-owej oraz organizacja pomocy Assistance dla naszych Klientów.

Poza obsługą Klientów biznesowych, działamy na rzecz Klientów indywidualnych, beneficjentów polis ubezpieczeniowych oraz osób korzystających z ochrony w ramach Car Fleet Management. Dodatkowo realizujemy obsługę Home Assistance, Medical Assistance, telefonicznej obsługi kart paliwowych czy udzielaniu pomocy w ramach systemu e-call. Mimo, że wszystkie działania realizujemy z siedziby w Poznaniu, to geograficzny zasięg ich świadczenia obejmuje całe terytorium Polski oraz Europy. Daje to nam okazję do aktywnego posługiwania się językiem angielskim i/lub niemieckim w praktyce.

W tych działaniach naszą ogromną siłą i potencjałem jest nasza komunikatywność oraz empatia w stosunku do naszych Klientów, którzy znaleźli się w trudnej i wymagającej wsparcia sytuacji. Bez umiejętności radzenia sobie w skomplikowanych okolicznościach oraz samodzielności i sumienności w realizowaniu zadań nie udawałoby nam się z sukcesem finalizować zgłoszeń naszych Klientów. Istotnym elementem naszej pracy jest pozytywna atmosfera oraz fakt, że działamy zespołowo i zawsze wiemy, że możemy liczyć na pomoc kolegów z naszego centrum.

Dział Techniczny i Zarządzania Siecią

Nadrzędnym celem naszego kilkuosobowego zespołu jest analiza danych w celu właściwej oceny sprawności i jakości działania sieci naszych podwykonawców.

Naszą siłą jest właśnie grono zaufanych partnerów i podwykonawców, dzięki którym możemy świadczyć usługi na terenie całego kraju. W razie potrzeby podejmujemy niezbędne działania, aby wdrożyć nowych partnerów oraz weryfikujemy i rozpatrujemy zgłaszane uwagi dotyczące pracy w ramach naszej sieci.

Naszą wartością jest wieloletnie doświadczenie oraz wiedza praktyczna i znajomość rynku podwykonawców.

Działania prowadzone przez nas na odrębnych obszarach nie stoją na przeszkodzie sprawnej komunikacji, szczególnie w kwestiach strategicznych aktywnie ze sobą współpracujemy i efektywnie znajdujemy wspólne rozwiązania.

Likwidacja Szkód

Nasz kilkuosobowy zespół realizuje się w działaniach z zakresu likwidacji szkód, regresów oraz obsługi dokumentowania miejsc zdarzeń. Lubimy także dzielić się swoją wiedzą, co umożliwiają nam szkolenia, jakie prowadzimy z dziedziny likwidacji szkód.

Naszą siłą napędową jest koncentracja na realizacji celów oraz możliwość wpływania na satysfakcję Klientów poprzez tworzenie innowacyjnych rozwiązań oraz nowych funkcjonalności. Lubimy kreatywne podejście do sytuacji trudnych oraz aktywną współpracę z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Obsługa Klienta

Naszą codziennością jest próba wyjaśnienia reklamacji składanych przez Klientów Instytucjonalnych, Klientów Indywidualnych czy Partnerów.

Dodatkowo nasza wiedza umożliwia nam merytoryczne wspieranie naszych kolegów pracujących w Centrum Zgłoszeniowym w sytuacjach niestandardowych oraz wyjątkowo skomplikowanych.

Naszą ambicją jest rekomendacja działań naprawczych w celu ciągłego podnoszenia jakości naszych usług.

Naszą domeną jest szeroki wachlarz wiedzy, odpowiedzialność oraz wysokie zaangażowanie i zgranie w codziennej pracy, które wpływa na stale rosnącą chęć do podejmowania się nowych, ciekawych i jednocześnie wymagających spraw.

Sprzedaż

W dziale Sprzedaży koncentrujemy się na obsłudze Klientów biznesowych. Codziennie pracujemy nad dostarczaniem nowych rozwiązań i dbamy, by te istniejące były precyzyjnie dopasowane do wymagań każdego z naszych Klientów.

Wdrożenie nowego rozwiązania w organizacji Klienta jest dla nas zawsze źródłem olbrzymiej satysfakcji.

Naszą codziennością jest również monitorowanie rynku, dostępnych na nim produktów i usług, a także dominujących trendów. Od strony Klienta koordynujemy realizację umów poprzez współpracę i wymianę informacji z innymi działami naszej firmy. Naszą ambicją jest, aby opieka nad naszymi Klientami oraz poziom komunikacji odzwierciedlały najwyższy możliwy standard.

Naszą siłą jest poczucie wspólnoty misji i celów, pracujemy zespołowo w pełnej komunikacji, zaufaniu oraz z aktywnym zaangażowaniem!

Badania i Szkolenia

Celem, który dział Badań i Szkoleń stawia sobie każdego dnia i który determinuje jego pracę, jest satysfakcja Klientów i wszystkich zmotoryzowanych.

Jako zespół odpowiadamy za prowadzenie badań warsztatowych i sprzedażowych metodą "Tajemniczego Klienta" oraz badań telefonicznych w celu weryfikacji jakości obsługi oraz poziomu satysfakcji.

Naszą siłą napędową jest pasja i zaangażowanie, z jakimi podchodzimy do codziennych zadań. Nasza praca nie jest sztampowa i wymaga od nas innowacyjnego podejścia i kreatywności. Pracujemy projektowo, co oznacza w praktyce wielozadaniowość i otwartość na zmiany oraz wysoką koncentrację na skuteczności i terminowości.

Marketing

Dział Marketingu dba o to, żeby wytyczyć kierunek rozwoju firmy w formie strategii i potem w odpowiedni sposób ją zakomunikować w celu dotarcia do aktualnych i potencjalnych klientów.

W marketingu w Starter24 koncentrujemy się na rynku B2B i branżach, w których firma chce mieć silną pozycję ze swoją ofertą assistance (producenci samochodów, Zakłady Ubezpieczeń, CFM, leasing). Narzędzie, które wykorzystujemy to przede wszystkim kreowanie wizerunku poprzez działania PR w prasie i internecie, content marketing, czy obecność na najważniejszych Konferencjach i wydarzeniach branżowych, również jako prelegenci.

Naszą siłą jest poczucie wspólnoty misji i celów, pracujemy zespołowo w pełnej komunikacji, zaufaniu oraz z aktywnym zaangażowaniem!

Finanse

Dział finansów stoi na straży rachunku zysków i strat, skutecznie koordynuje, analizuje, rozlicza, prowadzi ewidencję i kontroluje stan finansów naszej firmy.

Codzienna praca działu księgowości to „żonglowanie cyframi” – wymaga spokoju, dokładności i cierpliwości. Odpowiadamy za sprawną obsługę księgową naszej firmy oraz za controlling i raportowanie wyników finansowych.

IT

Nasz kilkuosobowy zespół wyznacza standardy w zakresie zapewnienia stałego i niezakłóconego funkcjonowania systemów informatycznych dla wszystkich pracowników.

Administrujemy serwerami, zarządzamy bazami danych i centralą telefoniczną oraz kontrolujemy funkcjonowanie wewnętrznych systemów obiegu informacji.

Naszym głównym wyzwaniem jest zarządzanie rozbudowanym systemem z uwagi na specyfikę biznesu, co wymaga od nas stosowania zaawansowanych i dedykowanych rozwiązań z dziedziny baz danych, wirtualizacji, telekomunikacji, zasobów dyskowych, infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz programowania systemów. Dzięki tym aspektom na porządku dziennym pogłębiamy nasze doświadczenia w szerokim zakresie kompetencji IT przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań.

W związku z tym pewnie nikogo nie zdziwi fakt, że naszą siłą jest szeroki zakres wiedzy merytorycznej oraz zaangażowanie, z jakim sięgamy po coraz to nowe tematy oraz projekty z dziedziny IT.

HR

Domeną naszego działu personalnego jest koncentracja na pracownikach, ich poznaniu, zrozumieniu ich potrzeb i próbie ich powiązania z oczekiwaniami biznesu.

Naszą intencją jest dbanie o kapitał ludzki czyli po prostu, aby ludziom w naszej firmie było dobrze i by czuli się odpowiednio zaopiekowani. Wychodzimy z bardzo prostego założenia, że wszystko to, co dajesz innym wraca ze zdwojoną siłą!

Nasze działania zaczynają się od akcji związanych z budowaniem wizerunku pracodawcy. Odpowiadamy także za prowadzone procesy rekrutacyjne, staramy się w nie włączać osoby odpowiedzialne za poszczególne biznesy w naszej organizacji oraz dzielimy się wiedzą, jakie są dobre praktyki rekrutacyjne – czyli np. co oznacza wywiad behawioralny, a co kompetencyjny?

Pracujemy nad wartościami naszej firmy oraz sposobie ich wdrażania i obserwacji w naszej codziennej pracy. W oparciu o wartości budujemy także nasz sposób podejścia do dzielenia się i wymiany informacją zwrotną z naszymi pracownikami oraz ich oceny. W planach mamy dalsze prace nad budowaniem wewnętrznej drogi sukcesji i ciągłego rozwoju naszych pracowników, pracę z zaangażowaniem zespołów oraz motywowaniem ich do pracy w ramach dostępnych nam narzędzi.

Drzwi do naszego zespołu HR-owego stoją otworem dla wszystkich chętnych i otwartych do rozmowy i podzielenia się swoimi pomysłami, spostrzeżeniami oraz przemyśleniami.

Kiedy do nas dołączysz – także i dla Ciebie!