Konsorcjum Mentor-Starter24

Siła współpracy

We wrześniu 2015 r. zarządy firmy brokerskiej Mentor S.A. oraz Starter Sp. z o.o. podpisały umowę o strategicznej współpracy,
w ramach której obie Spółki wprowadziły nową jakość w zakresie obsługi programów flotowych dla wspólnych Klientów.

Starter24 to lider usług assistance, a Mentor to lider usług brokerskich. Stworzenie swoistego konsorcjum z firm przodujących na swoich rynkach pozwoliło zaoferować zintegrowane rozwiązania w zakresie obsługi brokerskiej, likwidacji szkód oraz assistance. W ten sposób skonstruowano unikalne rozwiązanie dla Klientów.