Likwidacja szkód

Kompleksowo na każde wezwanie

Posiadamy profesjonalny dział Likwidacji Szkód – złożony z wyszkolonych likwidatorów i wyposażony w oprogramowanie wspomagające pracę. Pełnimy rolę operatora likwidacji szkód i wykonujemy czynności w imieniu właściciela pojazdu, użytkownika lub zakładu ubezpieczeń. Proces likwidacji szkód konfigurujemy wspólnie z Klientem, umożliwiając mu wpływ na wszystkie istotne jego parametry i procedury – m.in. na zasady kierowalności pojazdów do warsztatów czy zakres informacji pozyskiwanych na różnych etapach obsługi. Zdalny dostęp do systemu likwidacji szkód sprawia, że Klient otrzymuje aktualne informacje dotyczące swoich pojazdów.

Szybkość i bezpieczeństwo

  • Zgłoszenia przyjmowane są 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku
  • 300 rzeczoznawców w terenie, wykonujących usługi w ciągu maksymalnie 48 godzin
  • Szczegółowa historia obsługi - w tym precyzyjna ewidencja kosztów
  • W ramach procesu likwidacji szkód Starter24 podejmuje działania w celu przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej

Pewność i wygoda

  • Nowoczesny, dedykowany system likwidacji szkód - dostępny dla wszystkich uczestników procesu
  • Wykorzystanie systemów Eurotax, Audatex, DAT, InfoEkspert
  • Kompleksowe prowadzenie spraw regresowych
  • Ewidencja szkód powiązanych i kontraktów zagrożonych