NAJCZĘSTSZE PYTANIA (FAQ)

Pakiet Auto

W jaki sposób zgłosić awarię?

Niezależnie czy awaria nastąpiła w Polsce, czy za granicą, należy zadzwonić pod polski numer telefonu 600 222 222 i podać numer rejestracyjny pojazdu. Dzwoniąc z zagranicy numer alarmowy należy poprzedzić prefixem +48.

Czy wymagane jest posiadanie przy sobie polisy Pakiet Auto w momencie zgłoszenia awarii?

Zgłoszenia są identyfikowane tylko na podstawie numeru rejestracyjnego objętego ochroną pojazdu, dlatego nie jest konieczne posiadanie polisy Pakiet Auto w przypadku zajścia zdarzenia.

Jaka jest szansa, że mój pojazd zostanie naprawiony na miejscu awarii?

Naprawa na miejscu zdarzenia jest dla nas priorytetem, który wyróżnia nas na tle konkurencji. Dla naszego klienta to oszczędność czasu straconego na holowanie i pieniędzy wydanych na naprawę w warsztacie. Dzięki naszym mobilnym warsztatom, wyposażonym miedzy innymi w urządzenie diagnostyczne oraz wyspecjalizowanej kadrze mechaników udaje się naprawić na drodze ponad połowę wszystkich zgłoszonych awarii. Skuteczność zależy od rodzaju i stopnia zaawansowania usterki.

Kto obsługuje zgłoszone awarie?

Osobą pierwszego kontaktu jest konsultant dostępny pod numerem Centrum Assistance – 600 222 222, który diagnozuje awarię i organizuje pomoc. Pomocą na drodze zajmuje się sieć mechaników Starter24 rozsianych w całej Polsce. Za granicą zgłoszenia obsługiwane są poprzez ogólnoeuropejską organizację ARC Europe, do której należą największe europejskie automobilkluby, takie jak na przykład niemiecki ADAC czy holenderski ANWB.

Jak długo trzeba czekać na przyjazd pomocy?

Średni czas dotarcia na miejsce zdarzenia to 45 minut od momentu zgłoszenia telefonicznego. Czas ten może ulec skróceniu bądź wydłużeniu, w zależności od niezależnych od nas czynników, jak np. warunki atmosferyczne, czy korki uniemożliwiające szybsze dotarcie na miejsce awarii.

Na jakiej zasadzie udzielana jest pomoc?

Starter24 ma swoją siedzibę w Poznaniu, gdzie mieści się także Centrum Assistance, które organizuje pomoc. Usługi assistance są świadczone poprzez sieć partnerów Starter24, którzy wyposażeni są w charakterystyczne, żółte samochody serwisowe oraz pojazdy holownicze. Obecnie ta sieć liczy blisko 400 partnerów. Do awarii wysyłamy najbliższego wolnego mechanika, żeby czas oczekiwania na pomoc był jak najkrótszy. Mechanik na miejscu zdarzenia podejmuje próbę naprawy auta, jeśli to niemożliwe, wzywany jest pojazd holowniczy. Mechanicy udzielający pomocy to osoby odpowiednio przeszkolone i wykwalifikowane do świadczenia skutecznej pomocy drogowej.

Czy pakiety Pakiet Auto są przeznaczone dla wszystkich pojazdów?

Ochroną ubezpieczeniową można objąć tylko samochody o DMC (dopuszczalnej masie całkowitej) do 2,599 tony. Większość samochodów dostawczych nie mieści się już w tej grupie. Należy sprawdzić wartość dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu (pole F2 w dowodzie rejestracyjnym).

W jakich przypadkach mogę liczyć na pomoc Starter24?

W każdym przypadku unieruchomienia pojazdu, niezależnie od tego, czy to awaria silnika, akumulatora, czy brak paliwa albo zatrzaśnięcie kluczyków. Pomagamy również w przypadku wypadku drogowego, jeśli pojazd nie nadaje się do dalszej jazdy.

Czy Starter24 działa w całej Europie?

Pomoc Starter Assistance obowiązuje w całej Europie z wyłączeniem Białorusi, Kazachstanu, Rosji, Mołdawii oraz azjatyckiej części Turcji.

Na czym polega Pakiet Auto Smart?

Jest to pomoc skierowana zwłaszcza do osób poruszających się samochodem w obrębie swojego miejsca zamieszkania. Niewielka składka pozwala na skorzystanie raz w roku z pomocy na drodze w razie awarii, wypadku lub unieruchomienia pojazdu (z wyłączeniem przebitej opony). Jeżeli naprawa na miejscu zdarzenia nie będzie możliwa, przetransportujemy ubezpieczony pojazd do wybranego miejsca przez kierowcę do 50 km.

Czy można ubezpieczyć auta zarejestrowane za granicą?

Warunkiem koniecznym do korzystania z Pakietu Auto jest posiadanie samochodu zarejestrowanego w Polsce.

W jaki sposób mogę odnowić pakiet Pakiet Auto?

W celu odnowienia ochrony Pakiet Auto wystarczy skontaktować się z nami pod tel. 71 359 07 04 lub wysłać prośbę o przedłużenie pakietu na adres mailowy katowice@concordiaubezpieczenia.pl.

Jak kupić pakiet Pakiet Auto?

Pakiet Auto można wykupić u agentów ubezpieczeniowych, których lista i lokalizacje znajdują się na stronie internetowej. Polecamy także kontakt z naszą infolinią produktową w spr. car assistance: tel. 71 359 07 04

Ile czasu musi upłynąć od momentu płatności do aktywacji pakietu?

W przypadku zakupienia ubezpieczenia przez stronę https://online.erv.pl/insurance/ pakiet staje się aktywny po 5 dniach od daty zaksięgowania płatności na naszym koncie bankowym. W przypadku płatności u pośrednika ubezpieczeniowego pakiet staje się aktywny następnego dnia od godziny 00:00.

Czy trzeba odesłać podpisaną polisę do Starter24?

Wszystkie zgłoszenia identyfikowane są tylko poprzez podanie numeru rejestracyjnego pojazdu, dlatego nie ma obowiązku podpisywania polisy ani jej odsyłania.

Czy można ubezpieczyć auto, którego nie jest się właścicielem?

Ochrona Pakietu Auto dotyczy konkretnego samochodu, a nie kierowcy, więc można ubezpieczyć auto, którego jest się tylko użytkownikiem.

Czy można ubezpieczyć też starsze auta?

W Pakiet Auto można ubezpieczyć auta niezależnie od ich wieku i przebiegu.

Jak długo trwa umowa Pakiet Auto?

Pakiet Auto jest ważny 12 miesięcy, bądź 15 dni lub 30 dni w opcji krótkoterminowej.

Jak zgłosić zmianę danych w polisie?

Wystarczy przesłać prośbę o aktualizację danych kontaktowych lub skan dowodu rejestracyjnego na adres mailowy assistance@starter24.pl podając również numer rejestracyjny ubezpieczonego pojazdu lub numer polisy, której dotyczy zmiana.

Czy ubezpieczenie Pakiet Auto przedłuża się automatycznie na kolejny rok?

Polisa wygasa z końcem okresu ubezpieczenia, na który została zawarta. Nie trzeba ubezpieczenia wypowiadać, gdyż nie przedłuża się automatycznie na kolejny rok.

Czym jest Starter MotoProgram?

Starter MotoProgram jest programem lojalnościowym utworzonym i prowadzonym przez Starter Sp. z o.o. Zasady funkcjonowania Starter MotoProgramu definiuje Regulamin.

Pakiet Podróż

Co się stanie, jeżeli ulegnę wypadkowi za granicą? Do kogo powinienem najpierw zadzwonić?

W razie nagłego zachorowania podczas pobytu zagranicznego należy niezwłocznie zawiadomić całodobowe Centrum Alarmowe pod numerem +48 58 309 11 00. Numer ten znajduje się również na polisie. Po zgłoszeniu szkody do Centrum Alarmowego, konsultanci podejmą odpowiednie kroki i zajmą się koordynacją pomocy medycznej.

Czy pakiet Pakiet Podróż obejmuje ochroną pomoc w przypadku nagłego wypadku w Polsce?

Ochrona może obejmować Europę wraz z krajami Basenu Morza Śródziemnego lub cały świat (strefy te różnią się cenami polis), jednak wyłączona jest pomoc na terytorium Polski.

Czy ubezpieczenie podróżne zawiera OC?

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (OC) jest dostępna,  w wariantach TOP i TOP Plus Pakietu Podróż. To ubezpieczenie chroni osoby ubezpieczone na wypadek wyrządzenia szkody osobie trzeciej lub wyrządzenia szkody w majątku osoby trzeciej.

Jak można zakupić pakiet Pakiet Podróż?

Aby wykupić Pakiet Podróż wystarczy wypełnić formularz zakupowy i dokonać płatności online. Po zarejestrowaniu płatności polisa jest wysyłana drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy. Wydrukowany dokument należy zabrać ze sobą w podróż.

Ile czasu musi upłynąć od momentu płatności do aktywacji pakietu?

W przypadku zakupienia Pakietu Podróż polisa może zostać aktywowana nawet w dniu wyjazdu.

Na jaki okres mogę wykupić pakiet Pakiet Podróż?

Pakiet Podróż jest ubezpieczeniem na krótkie wyjazdy zagraniczne na okres od 1 do 92 dni.

Pakiet Auto + Podróż

Czy w Pakiecie Auto + Podróż można ubezpieczyć każdy pojazd?

Ochroną ubezpieczeniową można objąć tylko samochody zarejestrowane w Polsce o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,599 tony (pole F2 w dowodzie rejestracyjnym).

W jakich krajach działa ochrona w Pakiecie Auto + Podróż?

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe powstałe na terytorium następujących państw: Albania, Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja (część europejska), Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Czy ochrona w Pakiecie Auto + Podróż działa w Polsce?

Nie, pomoc obowiązuje w państwach europejskich z wyłączeniem Polski.

Czym różnią się warianty ubezpieczenia TIP PLUS, TOP, TOP PLUS?

Wszystkie warianty zawierają pełny zakres ubezpieczenia assistance, który pozwala na naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie do 100 km, samochód zastępczy, nocleg w hotelu dla osób podróżujących. Różnica wynika z zakresu ubezpieczenia podróżnego, którym będą objęte osoby ubezpieczone.

W jaki sposób mogę zakupić Pakiet Auto+Podróż?

W celu zakupienia Pakietu Auto+Podróż wystarczy wypełnić prosty formularz zakupowy i dokonać płatności online. Po zarejestrowaniu wpłaty polisa jest wysyłana drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy. Dokument należy wydrukować i zabrać ze sobą w podróż.

Ile czasu musi upłynąć od momentu płatności do aktywacji pakietu?

Polisa może zostać aktywowana nawet w dniu wyjazdu.

W jaki sposób zostanie udzielona pomoc na terenie Europy?

Zgłoszenia assistance za granicą są obsługiwane we współpracy z siecią ARC Europe, obejmującą największe automobilkluby w Europie, w praktyce np. w Niemczech pomocy będą udzielać mechanicy automobilklubu ADAC, czy w Holandii mechanicy ANWB. W celu zgłoszenia awarii samochodu należy zadzwonić pod polski numer czynny całą dobę +48 600 222 222. W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas podróży zagranicznej Ubezpieczony powinien niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu Centrum Alarmowe pod numerem +48 58 309 11 00.

Czy można objąć ochroną również starsze samochody?

Pakiet Auto+Podróż pozwala na objęcie ochroną aut bez względu na ich wiek i przebieg.

Jak długo trwa umowa Pakiet Auto+Podróż?

Pakiet Starter Auto+Podróż jest ubezpieczeniem krótkoterminowym przeznaczonym dla osób wyjeżdżających za granicę na okres od 1 do 92 dni.