Nasz proces rekrutacji

Proces rekrutacji ma na celu wzajemne poznanie się
zarówno Kandydata, jak i Firmy.

Jest to moment, w którym każdy przedstawia siebie i swoje oczekiwania. Proces ten pokazuje, czy obie strony mówią tym samym językiem oraz czy łączą je wspólne cele.

Jeśli chciałbyś/abyś dołączyć do naszego zespołu Starter24 zacznij od przedstawienia swojej osoby. Możesz to zrobić aplikując na aktualnie otwartą ofertę pracy (ogłoszenia publikujemy głównie na portalu www.pracuj.pl) bądź na naszej stronie www.starter24.pl zakładka Kariera.

Aktualne aferty pracy publikujemy  tutaj. Możesz też zostawić nam  swoje CV pod kątem przyszłych rekrutacji.

Na co zwracamy uwagę?

Kluczowe są dla nas kompetencje i umiejętności Kandydatów, a także motywacja oraz znajomość języków obcych – języka angielskiego lub niemieckiego. W przypadku stanowisk wymagających konkretnej wiedzy liczy się dla nas doświadczenie zawodowe oraz potencjał do rozwoju i wzrostu w konkretnej roli.

Kierujemy się zasadą, że kulturę organizacyjną tworzą ludzie. W związku z tym istotne jest dla nas, aby była ona budowana przez osoby, które kierują się Wartościami naszej Firmy. Stąd podczas rekrutacji często zadajemy pytania odnoszące się właśnie do tych Wartości.

SPOTKANIE REKRUTACYJNE

  • Spotkanie rekrutacyjne ma na celu wzajemne poznanie się oraz uzyskanie dodatkowych informacji na temat umiejętności, kompetencji i wiedzy Kandydata/tki. Dodatkowo jest to czas do zdobycia większej ilości informacji nt. wakatu otwartego w naszej Firmie. Przygotuj zawsze pytania odnośnie interesujących Ciebie aspektów związanych ze stanowiskiem w naszej strukturze.Podczas procesu rekrutacyjnego możesz spodziewać się od jednego do dwóch spotkań, w zależności od specyfiki stanowiska.
  • W przypadku jednego spotkania – będziesz rozmawiał ze Specjalistą HR oraz przyszłym bezpośrednim przełożonym (lub osobą przez niego wyznaczoną). W przypadku dwóch etapów pierwsze spotkanie prowadzi Specjalista HR, a na drugim będziesz miał okazję poznać swojego potencjalnego przyszłego przełożonego i w przypadku wybranych stanowisk także Dyrektora HR. Zdarza się, że w przypadku stanowisk kierowniczych spotka się z Tobą jeszcze Dyrektor danego pionu i Dyrektor HR.
  • Podczas rekrutacji korzystamy z różnych narzędzi. W zależności od stanowiska, możesz zostać poproszony o krótki opis swoich doświadczeń w rozmowie telefonicznej, wypełnienie testu kompetencji, rozwiązanie zadania, wzięcie udziału w scence sytuacyjnej, a nawet w Assessment Center. Wspomniane narzędzia są dodatkowym źródłem informacji mającym ułatwić wyłonienie osoby w jak największym stopniu odpowiadającej naszym potrzebom i oczekiwaniom biznesowym.
  • Staramy się, aby cały proces rekrutacji trwał maksymalnie do czterech tygodni, choć zdarzają się wysoce wyspecjalizowane stanowiska i wymagania z nimi związane, które wydłużają nasze działania. Dbamy, aby spotkania odbywały się lokalnie w siedzibie naszej firmy w Poznaniu.
  • Cenimy Twój czas i zaangażowanie w spotkania, dlatego po podjęciu finalnej decyzji, niezależnie od jej rodzaju, przekazujemy Tobie informację zwrotną na podstawie naszych rozmów. Jednocześnie finalnie wybrany Kandydat otrzymuje od nas pełną ofertę zatrudnienia na konkretne stanowisko.