Kierownik Call Center

Miejsce pracy: Poznań kod ref.: KCZ/01/19

dodana: 24-01-2019 ważna do: 24-02-2019

Osoba na stanowisku Kierownika Call Center będzie odpowiedzialna za budowanie pozytywnego wizerunku Spółki w oczach obsługiwanych Klientów poprzez: realizację wymagań jakościowych w zespole Call Center, a także poprzez stałe doskonalenie sposobu świadczenia usług oraz podnoszenie jakości pracy zarządzanego zespołu.

W szczególności będzie odpowiedzialna m.in. za::

 • Zarządzanie zespołem - planowanie i organizację jego pracy, dbanie o jego rozwój, okresowe ocenianie i stałe motywowanie;
 • Planowanie i monitorowanie czasu pracy zgodnie z obowiązującymi zasadami Kodeksu Pracy i wewnętrznymi regulacjami Spółki;
 • Udział w rekrutacjach na podległe stanowiska oraz odpowiedzialność za adekwatny do potrzeb Biznesu poziom przeszkolenia zespołu Call Center;
 • Monitoring i realizację założonych parametrów jakościowych wynikających z SLA obsługiwanych Klientów, przy jednoczesnym przestrzeganiu uzgodnionych planów budżetowych;
 • Udział w procesie rozpatrywania i odpowiedzi na reklamacje, w tym także wdrażanie działań naprawczych;
 • Udział we wdrożeniach nowych projektów (klientów, platform, programów, usług itp.) od strony Call Center;
 • Udział w projektach ogólnofirmowych wpływających na poprawę efektywności procesów wewnątrz organizacji.

Idealnego Kandydata/ idealną Kandydatkę cechuje:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Doświadczenie w pracy w Call Center oraz w zarządzaniu zespołem;
 • Umiejętność pracy i adaptacji do zmieniających się oczekiwań biznesowych;
 • Doświadczenie w pracy z Klientami biznesowymi – mile widziane;
 • Umiejętność analizy danych związanych z weryfikacją wskaźników ilościowych i jakościowych, planowanie i wyciąganie wniosków oraz wdrażanie działań naprawczych;
 • Doświadczenie w kreowaniu i wprowadzaniu zmian w procesach w odpowiedzi na potrzeby Klientów;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu


Naszym pracownikom oferujemy:

 • UMOWĘ O PRACĘ NA ZASTĘPSTWO – na ok. 1,5 roku;
 • LUDZI - jesteśmy młodym i dynamicznym zespołem, który pomoże Ci się szybko odnaleźć w nowym miejscu pracy;
 • ROZWÓJ – będziesz miał/a okazję wykorzystywać języki obce w codziennej pracy, zapewnimy Ci szkolenia i pracę w środowisku międzynarodowym;
 • INTEGRACJĘ – będziesz miał/a okazję uczestniczyć w życiu firmy w godzinach pracy, a także poza nimi;
 • DYSPOZYCYJNOŚĆ – zatrudnienie w oparciu o zadaniowy system czasu pracy;
 • BENEFITY POZAFINANSOWE – oferujemy naszym pracownikom prywatną opiekę medyczną, lekcje języka angielskiego, dofinansowanie karty na posiłki;
 • PRACĘ W ATRAKCYJNEJ LOKALIZACJI – nasze biuro mieści się w dogodnej lokalizacji w centrum Poznania.


Dziękujemy za nadesłane aplikacje. Informujemy, że skontaktujemy się zwybranymi Kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Starter24 Sp. Z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).

W przypadku, gdy zakres przesyłanych przez Pana/Pani danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym."

W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Starter24 Sp. z o.o. prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych”

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starter24 Sp. z o.o., z siedzibą ul. Józefa Kraszewskiego 30, 60-519 Poznań. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit.c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 lub na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) w sytuacji kiedy zakres przesyłanych przez Pana/Pani danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody.

Odbiorcami danych mogą być podmioty doradztwa personalnego.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.